ClickCease
Znajdź mieszkanie

Kim jesteśmy

Zarząd

Rada nadzorcza

Akcjonariat


 
 liczba udziałów
Nazwa%Szt.
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny18,6583 470 921
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”17,2577 195 648
Aviva OFE AVIVA Santander13,3259 612 000
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny7,7134 528 295
Inni akcjonariusze43,07192 751 447
 100%447 558 311
Akcjonariusze DEVELIA S.A. posiadający powyżej 5% akcji Spółki.
Stan na 2020-10-06 (zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta).
Kapitał zakładowy 447 558 311,00 zł
 
 

Statuty i regulaminy

Kariera