ClickCease
Znajdź mieszkanie

Kim jesteśmy

Zarząd

Rada nadzorcza

Akcjonariat


 
 liczba udziałów
Nazwa%Szt.
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”19,0685 289 000
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny18,6583 470 921
Aviva OFE AVIVA Santander14,1163 148 000
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny8,0436 000 000
Inni akcjonariusze40,14179 650 390
 100%447 558 311
Akcjonariusze DEVELIA S.A. posiadający powyżej 5% akcji Spółki.
Stan na 2021-06-30 (zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta).
Kapitał zakładowy 447 558 311,00 zł
 
 

Statuty i regulaminy

Kariera