ClickCease
Znajdź mieszkanie

Kim jesteśmy

Zarząd

Rada nadzorcza

Akcjonariat


 
 liczba udziałów
Nazwa%Szt.
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny18,6583 470 921
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”19,0685 289 000
Aviva OFE AVIVA Santander14,1163 148 000
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny8,0436 000 000
Inni akcjonariusze40,14179 650 390
 100%447 558 311
Akcjonariusze DEVELIA S.A. posiadający powyżej 5% akcji Spółki.
Stan na 2021-06-30 (zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta).
Kapitał zakładowy 447 558 311,00 zł
 
 

Statuty i regulaminy

Kariera