ClickCease
Znajdź mieszkanie

Kim jesteśmy

Zarząd

Rada nadzorcza

Akcjonariat


 
 liczba udziałów
Nazwa%Szt.
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny18,22 81 545 000
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”17,25 77 195 000
Aviva OFE AVIVA Santander12,22 54 707 246
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny7,71 34 528 295
Inni akcjonariusze44,60199 582 770
 100%447 558 311
Akcjonariusze DEVELIA S.A. posiadający powyżej 5% akcji Spółki.
Stan na 2020-06-18 (zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta).
Kapitał zakładowy 447 558 311,00 zł
 
 

Statuty i regulaminy

Kariera