ClickCease
Znajdź mieszkanie

Kim jesteśmy

Zarząd

Rada nadzorcza

Akcjonariat


 
 liczba udziałów
Nazwa%Szt.
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny18,2281 545 000
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”17,2577 195 000
Aviva OFE AVIVA Santander12,2254 707 246
MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny7,7134 528 295
Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny6,8230 546 601
Inni akcjonariusze37,78169 036 169
 100%447 558 311
Akcjonariusze DEVELIA S.A. posiadający powyżej 5% akcji Spółki.
Stan na 2020-03-03 (zgodnie z wiedzą posiadaną przez Emitenta).
Kapitał zakładowy 447 558 311,00 zł
 
 

Statuty i regulaminy

Kariera