ClickCease
Znajdź mieszkanie

Akcjonariusze posiadajacy co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. w dniu 31.07.2009 r.