Najbardziej zielone miasta w Polsce

O tym czy dana lokalizacja jest atrakcyjna decyduje na rynku mieszkaniowym nie tylko bezpośrednie sąsiedztwo, dostępność oświaty, punktów usługowych i handlowych oraz dostępność komunikacyjna.
Bardzo ważnym elementem, jest też bliskość terenów zielonych i rekreacyjnych. Które miasto wojewódzkie jest więc najzieleńsze w Polsce?

Zieleń w miastach wojewódzkich

Lokalizacja Powierzchnia terenów zielonych (w ha) Powierzchnia obszarów chronionych (w ha)  Długość żywopłotów (w m)
Warszawa   3 214,50   12 214,40   583 248 
Łódź  1 626,30   2753,10   116 507 
Kraków  1 487,90   4 874,20   327 027 
Wrocław  1 401,90   1 836,50   238 874 
Bydgoszcz  1 358,00   6 089,00   114 544 
Poznań  1 109,20   497,50   250 019 
Katowice  1 029,80   232,00   101 018 
Lublin  845,70   2 530,00   100 198 
Gdańsk  747,30   6 545,20   131 853 
Szczecin  559,50   1 717,80   82 319 
Białystok  455,70   103,90   128 255 
Opole  355,90   28,9   42 131 
Toruń  348,00   710,30   93 047 
Gorzów Wielkopolki  346,00   440,30   46 300 
Kielce  339,90   8 143,60   54 208 
Olsztyn  339,00   501,80   84 561 
Rzeszów  335,00   8,10   32 810 
Gdynia  236,60   4 359,20   79 724 
Zielona Góra  165,10   brak danych   64 435 
Sopot  112,6   705,7   48 025 

  Źródło: GUS, dane za 2012 rok

Najwięcej zieleni w największym mieście

 

Ze względu na swą powierzchnię, najwięcej zieleni znaleźć można w stolicy. Jak wynika z danych GUS na terenie Warszawy znajdują się: 122 kilometry kwadratowe (1 km kw. to 100 ha) obszarów prawnie chronionych (m.in. rezerwatów, parków krajobrazowych), 32 kilometry kwadratowe terenów zielonych oraz ponad 583 kilometry żywopłotów. Dla porównania odległość między Warszawą, a Berlinem to 566 km, czyli mniej niż łączna długość warszawskich żywopłotów.

Pod względem ilości terenów zielonych stolica jest bezkonkurencyjna. W gronie miast wojewódzkich pod względem wielkości obszarów chronionych (składają się na nie głównie parki krajobrazowe, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu) do stołecznego wyniku zbliżone są Kielce z wynikiem na poziomie 81 kilometrów kwadratowych (74 proc. powierzchni miasta) obszarów chronionego krajobrazu.

Ponad 60 kilometrów kwadratowych obszarów chronionych znaleźć też można w Gdańsku i Bydgoszczy. Najgorszy pod tym względem jest Rzeszów, gdzie tylko 8,1 ha (0,08 km kw.) powierzchni stanowią obszary chronione. Słaby wynik zanotowało także Opole (28,9 ha) i Białystok (103,9 ha).

Kolejną liczbą, która może pomóc odnaleźć najbardziej zielone miasto wojewódzkie jest powierzchnia terenów zielonych. Pod tym pojęciem GUS rozumie parki spacerowo-wypoczynkowe, zieleńce, zieleń uliczną oraz tereny zieleni osiedlowej. W Warszawie jest ich łącznie ponad 32 kilometry kwadratowe. Na drugim miejscu plasuje się Łódź (z ponad 16 kilometrami kwadratowymi), a na trzecim Kraków (prawie 15). Z drugiej strony najmniej takich terenów można znaleźć w Sopocie i Zielonej Górze. Jest to odpowiednio 1,1 i 1,7 kilometrów kwadratowych.

 

 

Autor: Bartosz Turek
Źródło: Money.pl