ClickCease
Znajdź mieszkanie

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR


Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta od LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie będącej osobą blisko związaną z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta Panem dr Leszkiem Czarneckim.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.