ClickCease
Znajdź mieszkanie

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR


Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta od Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna, będącej osobą blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Panem Leszkiem Czarneckim.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat