ClickCease
Znajdź mieszkanie

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR


Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 22 sierpnia 2016 r. od Idea Bank S.A., będącej osobą blisko związaną z członkami Rady Nadzorczej Emitenta Panem Leszkiem Czarneckim oraz Panem Remigiuszem Balińskim, powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji dotyczącej nabycia w dniu 19 sierpnia 2016 r. obligacji Emitenta.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.