ClickCease
Znajdź mieszkanie

Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR – uzupełnienie brakującego załącznika do raportu bieżącego nr 95/2016 z dnia 29 września 2016 roku


Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje,  że w wyniku oczywistej omyłki do raportu bieżącego o numerze nr 95/2016 z dnia 29 września 2016 roku dotyczącego informacji o transakcjach wykonywanych przez osoby zarządcze, nie został dołączony załącznik w postaci otrzymanego przez Emitenta powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta od Noble Securities S.A. będącej osobą blisko związaną z członkami Rady Nadzorczej Emitenta Panem Leszkiem Czarneckim oraz Panem Remigiuszem Balińskim, a które to powiadomienie zostało przywołane w treści powyższego raportu.

Emitent tym samym dokonuje uzupełnienia raportu bieżącego o numerze nr 95/2016 z dnia 29 września 2016 roku o wyżej wskazany załącznik w postaci powiadomienia.

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.