ClickCease
Znajdź mieszkanie

Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR


Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Getin Noble Bank S.A., będącej osobą blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Panem Leszkiem Czarneckim, powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji dotyczącej zbycia w dniu 23 grudnia 2016 r. obligacji Emitenta.

 

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.