ClickCease
Znajdź mieszkanie

Informacja o transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR


Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 27 grudnia 2016 r. od BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna, będącej osobą blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Panem Leszkiem Czarneckim, powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcji dotyczącej nabycia w dniu 23 grudnia 2016 r. obligacji Emitenta.

 

Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.  

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat