ClickCease
Znajdź mieszkanie

Jacek Osowski

W 2001 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie uzyskując dyplom magistra. W latach 2005-2006 uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Ponadto Jacek Osowski posiada następujące uprawnienia: licencja doradcy inwestycyjnego, licencja CFA oraz uzyskał wpis na listę Biegłych Rewidentów nr 11072. Jacek Osowski zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: w latach 2001-2003 pracował jako doradca inwestycyjny w Millennium Dom Maklerski S.A., w latach 2003-2004 pełnił funkcję analitykę w TP Invest, następnie w latach 2004-2007 zastępca dyrektora, kierownik, doradca inwestycyjny w PZU Asset Management S.A./ PZU Życie S.A.W latach 2007-2008 jako Wiceprezes Zarządu IPOPEMA TFI S.A. W latach 2008-2009 Zastępca Dyrektora Biura Skarbnika w PZU S.A./PZU Życie S.A. W latach 2009-2011 Wiceprezes Zarządu, CIO, Dyrektor w PZU Asset Management S.A. Ponadto w przeszłości zasiadał jako Wiceprezes Zarządu w Famur S.A. oraz jako członek rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych w tym m.in.: Famur S.A., TC Dębica S.A., Polcolorit S.A., Browary Polskie Brok Strzelec S.A., Zamet Industry S.A., ZBM S.A., Famak S.A., PGO S.A., Pemug S.A., Fazos S.A. i inne. Udział w organach nadzorczych innych spółek: Członek Rad Nadzorczych: ATM S.A., Herkules S.A., Synektik S.A. i Przewodniczący Rady Nadzorczej Ferrero S.A.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat