ClickCease
Znajdź mieszkanie

Jakub Malski

Pan Jakub Malski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji. W roku 1997 uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 1992-1994 zatrudniony w Dolnośląskim Banku Gospodarczym S.A., następnie w Banku „Cukrobank" S.A . W 1995 r. sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Banku „Polbank" S.A. Od IX 1995 do 2004 r. wiceprezes zarządu w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. W latach 2004 - 2008 wiceprezes zarządu w Getin Bank S.A. ( poprzednio GBG S.A. ). W latach 2010 - 2012 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Idea Bank S.A. Obecnie zatrudniony w Getin Holding S.A. oraz w Getin Noble Bank S.A.

Pełnione obecnie funkcje:

  • Członek Rady Nadzorczej w Idea Expert S.A.,
  • Członek Rady Nadzorczej w Idea Money S.A.,
  • Członek Rady Nadzorczej Idea Leasing & Fleet S.A.,
  • Członek Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A.,
  • Członek Rady Nadzorczej MWT S.A.,
  • Członek Rady Nadzorczej Idea Bank Ukraina.,
  • Członek Rady Nadzorczej Banku BBSB,
  • Członek Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.
  • Członek Rady Nadzorczej spółek zależnych od LC Corp S.A.– Arkady Wrocławskie S.A., Sky Tower S.A.; Warszawa Przyokopowa Sp. Zo.o.

Pan Jakub Malski  pełni również funkcje członka zarządu w spółkach zależnych od LC Corp S.A.