ClickCease
Znajdź mieszkanie

Joanna Jaskólska

Pani Joanna Jaskólska jest absolwentką Wydziału Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukończyła Studia Podyplomowe: Zarządzanie Finansami Firmy. W roku 2003 ukończyła autorskie studia według programu MBA, organizowane przez Ernst&Young.

Od 1995 związana z finansami, pracując w Europejskim Funduszu Leasingowym SA na stanowisku kierownika Działu Finansowego (1996-1998), następnie dyrektora Departamentu Planowania i Obsługi Długu (1998-2003), dyrektora Departamentu Planowania i Finansów (2003-2006). W latach 2004-2006 była prokurentem spółki EFL SA.

Od 2006 r. pracowała w LC Corp SA na stanowisku dyrektora Departamentu Finansów i Controllingu. Od maja 2009 r. do grudnia 2009 r. była prokurentem spółki LC Corp S.A., od 11 grudnia 2009 r. pełniła funkcję członka Zarządu a następnie od 29 listopada 2010 funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od 2010 r. pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki zależnej od LC Corp S.A. - Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o., od 2012 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki zależnej od LC Corp S.A. – Arkady Wrocławskie S.A., a od 2014 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki zależnej od LC Corp S.A. – Sky Tower S.A. Pełni również funkcję członka zarządu w spółkach zależnych od LC Corp S.A.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat