Informacja o otrzymaniu pozwolenia na budowę.

Raport bieżący 32/2007