Nabycie aktywów znacznej wartości

Raport bieżący 50/2007