Ocena sytuacji spółki LC Corp S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą

Raport bieżący 018/2009