Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku

Raport okresowy

Załączniki:

qsr_i_2012_vfinal