Uchwały podjete przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31.07.2008 r.

Raport bieżący 042/2009