Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 27.08.2007 r.

Raport bieżący 38/2007