Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.05.2010 r.

Raport bieżący 017/2010

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe