Ustanowienie zastawu rejestrowego

Raport bieżący 021/2008