Zawiadomienie dokonane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący 42/2007