ClickCease
Znajdź mieszkanie

Kontakt

Kontakt w sprawie:

W jakim mieście?

W jakim mieście?

W jakim mieście?

W jakim mieście?

Kama Polak

e-mail: ir@develia.pl

Tel. +48 71 79 88 010
Fax. +48 71 75 00 496
E-mail gielda@develia.pl

Mariusz Skowronek

e-mail: press@develia.pl

DEVELIA S. A.
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

Tel. +48 71 79 88 010
Fax. +48 71 75 00 496
E-mail biuro@develia.pl

W jakim mieście?

Inspektor Danych Osobowych

ochronadanych@develia.pl

 

adres pocztowy:

DEVELIA S.A.
ul. Powstańców Śl. 2-4,
53-333 Wrocław
z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

DEVELIA S.A.

ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław

NIP 899-25-62-750
REGON 020246398

Wysokość kapitału zakładowego: 447.558.311,00 zł, kapitał opłacony w całości.
KRS 0000253077, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.