ClickCease
Znajdź mieszkanie

Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 19 stycznia 2017 r.


Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje,  że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi bieżącemu z dnia 19 stycznia 2017 r. dotyczącemu informacji o otrzymaniu przez Emitenta powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta. Powyższy raport bieżący zamiast numeru 6/2016 powinien posiadać numer 6/2017. Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.