ClickCease
Znajdź mieszkanie

Notowania

Komunikaty giełdowe

Prezentacje

Kalendarium

Walne zgromadzenie

Dywidendy

Ład korporacyjny

 

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Informacja o przyjęciu do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego (z dn. 2007-06-19)
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2007 r. (z dn. 2008-04-07)
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2008 r. (z dn. 2008-01-04)
Informacja o niestosowaniu w części jednej z zasad DPSN na GPW (z dn. 2009-01-07)
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2008 r. (z dn. 2009-03-06)
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2009 r. (z dn. 2010-03-19)
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2010 r.
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2011 r.
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 r.
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 r.
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 r.
Informacja o stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze DPSN na GPW 2016 (z dn. 2019-10-07)

Oświadczenia spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczone w raporcie rocznym

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 r.
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 r

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2018 r.

Pytania akcjonariuszy

Pytania Akcjonariuszy skierowane do Zarządu 22.04.2014 r.
Pytania Akcjonariuszy skierowane do Zarządu 22.08.2013 r.

DEVELIA POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI
DEVELIA REGUŁA DOTYCZĄCA ZMIENIANIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI
Schemat podziału zadań i odpowiedzialności Członków Zarządu DEVELIA

Wybrane dane finansowe

(mPLN)20152016201720181H 20181H 20191H 2019/
1H 2018
Przychody449,9547,0706,2796,7487,7631,7+ 29,5%
EBITDA155,2204,790,3255,5223,2169,7- 24,0%
Zysk netto108,9113,180,2160,4147,1125,4- 14,7%
Skorygowany zysk netto (*)90,3118,0145,5166,9123,2155,2+ 25,9%
Aktywa2 890,93 197,13 299,63 574,73 511,73 505,7- 0,2%
Kapitał własny1 364,61 396,21 448,41 497,81 488,11 496,1+ 0,5%
Dług oprocentowany netto840,6850,1814,1785,8773,6858,2+ 10,9%
ROA3,8%3,5%2,4%4,5%   
ROE8,0%8,1%5,5%10,7%   
Wskaźnik zadłużenia ND/E61,6%60,9%56,2%52,5%52,0%57,4%+ 10,3%

(*) Korekta zysku netto o : (i) wynik na aktualizacji wartości nieruchomości oraz kredytów walutowych (ii) odpisy aktualizujące zapasy

 

Pozostałe

Obligacje

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat