ClickCease
Znajdź mieszkanie

Notowania

Komunikaty giełdowe

Prezentacje

Kalendarium

Walne zgromadzenie

Dywidendy

Ład korporacyjny

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Oświadczenia spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczone w raporcie rocznym

Polityka wynagrodzeń

Pytania akcjonariuszy

 

Wybrane dane finansowe

(mPLN)20152016201720181H 20181H 20191H 2019/
1H 2018
Przychody449,9547,0706,2796,7487,7631,7+ 29,5%
EBITDA155,2204,790,3255,5223,2169,7- 24,0%
Zysk netto108,9113,180,2160,4147,1125,4- 14,7%
Skorygowany zysk netto (*)90,3118,0145,5166,9123,2155,2+ 25,9%
Aktywa2 890,93 197,13 299,63 574,73 511,73 505,7- 0,2%
Kapitał własny1 364,61 396,21 448,41 497,81 488,11 496,1+ 0,5%
Dług oprocentowany netto840,6850,1814,1785,8773,6858,2+ 10,9%
ROA3,8%3,5%2,4%4,5%   
ROE8,0%8,1%5,5%10,7%   
Wskaźnik zadłużenia ND/E61,6%60,9%56,2%52,5%52,0%57,4%+ 10,3%

(*) Korekta zysku netto o : (i) wynik na aktualizacji wartości nieruchomości oraz kredytów walutowych (ii) odpisy aktualizujące zapasy

 

Obligacje

Istotne transakcje

Pozostałe

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat