ClickCease
Znajdź mieszkanie

LC Corp Service S.A.

INFORMACJE O SPÓŁCE 

LC Corp Service S.A.  
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53 - 333 Wrocław

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000781238,

REGON: 383070009, 
NIP: 8992860861,

kapitał zakładowy: 630.000,00 zł,
kapitał opłacony w całości

 

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

brak komunikatów

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat