ClickCease
Znajdź mieszkanie

Mirosław Kujawski

Pan Mirosław Kujawski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego, kierunek geotechnika i hydrotechnika oraz Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, gdzie ukończył Studia Podyplomowe, kierunek Prawo Gospodarcze i Handlowe. W latach 1996-2002 pracował w budowlanych firmach wykonawczych realizując obiekty mieszkaniowe, a następnie jako specjalista ds. kosztorysowania i przygotowania Inwestycji. W okresie od 2002 do 2010 roku był zatrudniony w spółce „Geo, Mieszkanie i Dom” z siedzibą w Krakowie na stanowisku dyrektora oddziału Wrocław (2002-2006), a następnie jako Dyrektor Generalny i prokurent, zajmując się przygotowaniem, realizacją i sprzedażą mieszkań w  inwestycjach prowadzonych przez Spółkę w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.

Od 2010 r. pracował w DEVELIA S.A. (wówczas LC Corp SA) na stanowisku dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji, odpowiadając za pozyskanie nieruchomości oraz inwestycje prowadzone we Wrocławiu i Krakowie. Od 1 grudnia 2010 r. pełni funkcję członka Zarządu DEVELIA S.A. (wcześniej LC Corp S.A.) Od 2012 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki zależnej od DEVELIA S.A. (wcześniej LC Corp S.A.) – Arkady Wrocławskie S.A., a od 2014 r. funkcję członka Rady Nadzorczej spółki zależnej od DEVELIA S.A. (wcześniej LC Corp S.A. )– Sky Tower S.A. Dodatkowo pełni również funkcje członka zarządu w spółkach zależnych od DEVELIA S.A. (wcześniej LC Corp S.A.)

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat