ClickCease
Znajdź mieszkanie

Notowania

Komunikaty giełdowe

Prezentacje

Kalendarium

Walne zgromadzenie

Dywidendy

Ład korporacyjny

Obligacje

Świadectwa zgodności :

  Świadectwo_zgodności_DVL0524OZ5_31.03.2021
  Świadectwo_zgodności_lcc1023oz4_31.03.2021
  Świadectwo_zgodności_lcc191022oz2_31.03.2021
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc220523oz3_31.03.2021
  Świadectwo zgodnosci lcc1023oz4_31.12.2020
  Świadectwo zgodności lcc220523oz3_31.12.2020
  Świadectwo zgodności lcc191022o2_31.12.2020
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc191020oz1_30.09.2020
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc191022oz2_30.09.2020
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc220523oz3_30.09.2020
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc1023oz4_30.09.2020
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc191020oz1_30.06.2020 
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc191022oz2_30.06.2020 
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc220523oz3_30.06.2020 
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc191020oz1_31.03.2020
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc191020oz2_31.03.2020
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc220523oz3_31.03.2020
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc191020oz1_31.12.2019
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc191020oz2_31.12.2019
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc220523oz3_31.12.2019
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc191020oz1_30.09.2019
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc191020oz2_30.09.2019
PDF icon  Świadectwo_zgodności_lcc220523oz3_30.09.2019
  Świadectwo_zgodności_lcc220523oz3_30.06.2019
  Świadectwo_zgodności_lcc191020oz2_30.06.2019
 Świadectwo_zgodności_lcc191020oz1_30.06.2019
  Świadectwo_zgodności_lcc191022oz3_31.03.2019
  Świadectwo_zgodności_lcc191022oz2_31.03.2019
  Świadectwo_zgodności_lcc191022oz1_31.03.2019
  Świadectwo_zgodnosci_lcc191022oz2_31.12.2018
  Świadectwo_zgodnosci_lcc191020oz1_31.12.2018
  Świadectwo zgodności lcc191020oz1
  Świadectwo zgodności_lcc191022oz2
  Świadectwo_zgodnosci_lcc191020oz1_31.12.2018
  Świadectwo zgodności lcc191020oz1
  Świadectwo zgodności_lcc191022oz2

ZAWIADOMIENIA OBLIGATARIUSZY

Zawiadomienie obligatariuszy o sprzedaży aktywów kluczowych ( z dn 2019-07-23)

Zawiadomienie obligatariuszy o sprzedaży aktywów kluczowych (z dn 2020-02-12) I

Zawiadomienie obligatariuszy o sprzedaży aktywów kluczowych (z dn 2020-02-12) II

Raporty EBI (Catalyst) :
 

EBi 1/2021 DPSN 2021
Raport EBI nr 1/2019
Raport EBI nr 2/2019
PL_GPW_dobre praktyki

 

Istotne transakcje

Pozostałe