ClickCease
Znajdź mieszkanie

Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. do czasu zarządzenia przerwy w obradach


Organem nadzorującym jest Rada Nadzorcza składająca się zgodnie ze Statutem Spółki z 5-7 osób wybieranych
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Czarnecki

Zobacz pełny biogram

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Remigiusz Baliński

Zobacz pełny biogram

Członek Rady Nadzorczej

Joanna Gransort

Zobacz pełny biogram

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Korczyński

Zobacz pełny biogram

Członek Rady Nadzorczej

Michał Hulbój

Zobacz pełny biogram

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Małyska

Zobacz pełny biogram