ClickCease
Znajdź mieszkanie

Paweł Małyska

Pan Paweł Małyska jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów tej uczelni.

W latach 1999 - 2005 pracował na stanowisku Analityka w Biurze Maklerskim BGŻ, Bankowym Domu Maklerskim PKO BP, PTE Skarbiec – Emerytura i Skarbiec Investment Management.

Od 2005 do 2008 roku objął w Opera TFI, a następnie Opera Kwiatkowscy i Wspólnicy na stanowisko Dyrektora Analiz. W okresie 2007- 2008 Prezes Zarządu, a następnie członek Rady Nadzorczej Opera Development. Pan Paweł Małyska pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej Polcourt.

Od 2008 do 2009 roku Dyrektor Inwestycyjny oraz Członek Zarządu odpowiedzialny za tworzenie i zarządzanie funduszami inwestującymi na rynkach regulowanych w Copernicus Capital TFI. W 2009 roku pełnił funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za usługę Asset Management w Copernicus Securities.

W latach 2010 – 2011 Zarządzający w Departamencie Zarządzania Aktywami w Opera Kwiatkowski i Wspólnicy oraz Opera TFI. W tym czasie Pan Paweł Małyska był również Doradcą Zarządu i Koordynatorem ds. Projektów w Opera Dom Maklerski.

W okresie od 2012 do 2017 roku zatrudniony był w TFI Allianz Polska na stanowisku Zarządzającego Funduszami, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami oraz Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi.

Obecnie Pan Paweł Małyska jest Członkiem Rad Nadzorczych DEVELIA S.A. (wcześniej LC Corp S.A.) oraz Alumetal S.A., Amica S.A. oraz Atende S.A.