ClickCease
Znajdź mieszkanie

Piotr Kaczmarek

Piotr Kaczmarek- absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia germańska. Posiada tytuł CFA oraz licencję maklera papierów wartościowych.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Ma 19 lat doświadczenia w analizie i wycenie instrumentów finansowych. Zarządzał portfelami akcji dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce: ING OFE i Aviva OFE. Jest współautorem pierwszych na rynku funduszy emerytalnych, wzorcowych „Zasad Ładu Korporacyjnego”.

Początkowo pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BMT S.A. (1994-1995), oraz w Banku Handlowym w Warszawie (1997-1998), a następnie jako dealer rynku kapitałowego w Banku Amerykańskim w Polsce S.A. (1999-2000). W latach 2000-2008 związany z ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., gdzie pracował kolejno jako analityk akcji, zarządzający portfelem akcji, dyrektor inwestycyjny ds. akcji. W 2006 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa oraz objął stanowisko dyrektora departamentu inwestycyjnego. W latach 2009-2010 był zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Skarbiec TFI S.A. Od 2011r. do maja 2016r. pracował w Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne BZWBK S.A. zajmując kolejno stanowiska starszego analityka i zarządzającego portfelem akcji.

Od 2016 r. do marca 2018 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej i przewodniczącego komitetu audytu w ROBYG S.A.

Obecnie pełni funkcję członka rad nadzorczych w spółkach publicznych: Grupa KĘTY S.A., FERRO S.A., ERBUD S.A., HARPER HYGIENICS S.A.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat