ClickCease
Znajdź mieszkanie

Przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu