ClickCease
Znajdź mieszkanie

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.04.2014 r.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe