ClickCease
Znajdź mieszkanie

Wybór podmiotu uprawnionego do wykonania przeglądu półrocznego - korekta numeracji raportu bieżącego nr 56/2016 z dnia 24 maja 2016 roku


Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje,  że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi bieżącemu nr 56/2016 z dnia 24 maja 2016 roku, który dotyczył wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania przeglądu półrocznego. Powyższy raport bieżący powinien posiadać numer 55/2016. W konsekwencji wprowadzenia powyższej korekty kolejny raport bieżący zostanie oznaczony numerem 56/2016. Pozostała część raportu nie ulega zmianie.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat