ClickCease
Znajdź mieszkanie

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego LC Corp S.A.

W dniu 6 czerwca 2007 roku Przewodniczący KNF na podstawie upoważnienia Komisji zatwierdził prospekt emisyjny spółki LC Corp SA w związku z oferta publiczna akcji serii E, F i J oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H i J oraz PDA serii J (oferującym jest UniCredit CA IB Polska).