ClickCease
Znajdź mieszkanie

Zawarcie znaczącej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez spółkę zależną.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat