ClickCease
Znajdź mieszkanie

Zawarcie znaczącej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez spółkę zależną.