ClickCease
Znajdź mieszkanie

Zawiadomienie dokonane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.


Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent") informuje, że w dniu 4 kwietnia 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta - Pana dr-a Leszka Czarneckiego, który poinformował, że w dniu 3 kwietnia 2014 r. dokonał nabycia 233.121 akcji zwykłych na okaziciela LC Corp S.A. Nabycie ww. akcji nastąpiło za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities S.A. poza rynkiem regulowanym. Łączna wartość transakcji wyniosła 699.363,00 zł.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat