ClickCease
Znajdź mieszkanie

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent") informuje o otrzymaniu dwóch zawiadomień w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o dokonaniu w dniach 23.04.2012 r. do 25.04.2012 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy - spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, następujących transakcji dotyczących akcji LC Corp S.A.:

 • kupna 5600 akcji LC Corp S.A. w dniu 23.04.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 7.672,00 zł,
 • sprzedaży 5500 akcji LC Corp S.A. w dniu 23.04.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 7.645,00 zł,
 • kupna 3000 akcji LC Corp S.A. w dniu 23.04.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 4.080,00 zł,
 • sprzedaży 6000 akcji LC Corp S.A. w dniu 23.04.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 8.400,00 zł,
 • kupna 3000 akcji LC Corp S.A. w dniu 23.04.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 4.140,00 zł,
 • kupna 3000 akcji LC Corp S.A. w dniu 24.04.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 4.140,00 zł,
 • kupna 2600 akcji LC Corp S.A. w dniu 24.04.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3.562,00 zł,
 • kupna 3000 akcji LC Corp S.A. w dniu 24.04.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3.990,00 zł,
 • sprzedaży 3000 akcji LC Corp S.A. w dniu 24.04.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 4.080,00 zł,
 • sprzedaży 3000 akcji LC Corp S.A. w dniu 24.04.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 4.200,00 zł,
 • sprzedaży 2500 akcji LC Corp S.A. w dniu 24.04.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 3.475,00 zł,
 • kupna 1150 akcji LC Corp S.A. w dniu 24.04.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 1.587,00 zł,
 • kupna 3000 akcji LC Corp S.A. w dniu 25.04.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 4.140,00 zł,
 • sprzedaży 5000 akcji LC Corp S.A. w dniu 25.04.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 7.000,00 zł,
 • kupna 3000 akcji LC Corp S.A. w dniu 25.04.2012 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 4.110,00 zł.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat