ClickCease
Znajdź mieszkanie

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Andrzeja Błażejewskiego, który poinformował o dokonaniu następujących transakcji:

  • w dniu 8 lipca 2011 r. transakcji kupna 11.942 akcji LC Corp S.A. za cenę 1,35 zł za akcję,
  • w dniu 11 lipca 2011 r. transakcji kupna 11.800 akcji LC Corp S.A. za cenę 1,35 zł za akcję.

Nabycie nastąpiło w wyniku transakcji kupna przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.