ClickCease
Znajdź mieszkanie

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy - spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej następujących transakcji:

  • w dniu 15 czerwca 2011 r. transakcji kupna 2.493 akcji LC Corp S.A. za cenę 3.664,71 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
  • w dniu 16 czerwca 2011 r. transakcji kupna 6.309 akcji LC Corp S.A. za cenę 9.084,96 zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
  • w dniu 16 czerwca 2011 r. transakcji sprzedaży 6.309 akcji LC Corp S.A. za cenę 9.148,05zł w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.