ClickCease
Znajdź mieszkanie

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd LC Corp S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balińskiego, który poinformował o dokonaniu w okresie od 31.08.2010 r. do 02.09.2010 r. przez osobę blisko z nim związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy - spółkę Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie, w której Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, następujących transakcji dotyczących akcji LC Corp S.A.:

  • sprzedaży 5.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 31.08.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 7.700 zł,
  • sprzedaży 5.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 31.08.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 7.800 zł,
  • sprzedaży 5.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 31.08.2010 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za cenę 8.050 zł.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.