ClickCease
Znajdź mieszkanie

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarzad LC Corp S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana Remigiusza Balinskiego, który poinformował o dokonaniu w okresie od 18.12.2009 r. do 24.12.2009 r. przez osobe blisko z nim zwiazana w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy – spółke Noble Securities S.A. z siedziba w Krakowie, w
której Pan Remigiusz Balinski pełni funkcje Wiceprzewodniczacego Rady Nadzorczej, nastepujacych transakcji dotyczacych akcji LC Corp S.A.:

  • kupna 20.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 21.12.2009 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartosciowych S.A. w Warszawie za cene 30.800 zł,
  • sprzedaży 20.000 akcji LC Corp S.A. w dniu 21.12.2009 r. w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartosciowych S.A. w Warszawie za cene 31.400 zł.

Powyższe transakcje zrealizowane zostały w ramach pełnionej przez Noble Securities S.A. na rzecz LC Corp S.A. funkcji animatora Emitenta.