ClickCease
Znajdź mieszkanie

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent"), informuje iż skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2010 roku, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony na dzień 12 listopada 2010 r. (Raport bieżący nr 4/2010 z dnia 22.01.2009r.) zostanie opublikowany w dniu 10 listopada 2010 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.  

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat